بــانوی پنهــان

بــانوی پنهــان

"به نام دوست که هر چه دارم از اوست"مثل سابق غزلم ساده و بارانی نیست
هفت قرن است در این مصر فراوانی نیست

به زلیخا بنویسید نیاید بازار
این سفر یوسف این قافله کنعانی نیست

حال این ماهی افتاده به این برکۀ خشک
حال حبسیه نویسی است که زندانی نیست

چشم قاجار کسی دید و نلرزید دلش
بشنوید از من بی چشم که کرمانی نیست

با لبی تشنه و... بی بسمل و ... چاقویی کُند
ما که رفتیم ولی رسم مسلمانی نیست

عشق رازیست به اندازه آغـــوش خـــــدا
عشق آنگونه که میدانم و میدانی نیست

حامد عسکری

گل واژه های شما

۲ مطلب با موضوع «من چادری ام» ثبت شده است


# چــــــادُر مَـــن#


نــــه بَـــرای نِـــشان دادن فَـــقــر در ســریـــال هــای کــشورَم اســتـــ


نــــه لـــباس مُـــتهمــان دادگــاه و زنــدان هــا!


چــــادُر مـــن #تـــاج بـــندگــیِ# مــن اســتــــ.


سَـــنَـــد #زهــــــ今日の新着です!(b^ー°)12月7日 のデコメ絵文字ـــرایی# بودنــــم را امضـــــاء مــی کنـــد.
今日の新着です!(b^ー°)12月20日 のデコメ絵文字 مـــن شـــکــــایــت دارمــــ...


از آنــــها کــه نمـــی فهمـــند #چـــادرَمــ#  یــادگار مــادرم #زهـــــــراســت #.


از آنــــها که بـــه سُـــخره مـــی گیـــرند قِـــداســت حــجاب مـــادرمـ را...  モノトーン のデコメ絵文字

  • بــــآنوی پـــنهآنــــزیـــبــآیـــی " چـــآدُرِ مِــــشــکــی اَمـ " رآ تَـــرجــیــح مــی دهَـــم

بَــــر هَــــمــه ی بِــــرَنـــدهــآی دُنـــیـــآ

کُــــدآمـ بِــــرَنـــد وَ اِســـمـــی بــآ اِعـــتِــبــآر تَـــر اســـت

اَز نــــآمِ "مـــآدرمـــان حَـــضـــرَتِ فـــآطِــمه زَهــــرآ"


。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字دلیلـﮯ بزرگـــ تر از "سخن خدایـمـ" نیستـــ..

مـלּ حجــاب مـﮯ کنم..چون خـدای مــלּ اینگونـ‌ه مـﮯ خواهد。゜・◇*かわいい*゜。◇° のデコメ絵文字  • بــــآنوی پـــنهآنــــ